پایان نامه ارشد

c (1211)

دانشکده علوم پایاننامه کارشناسی ارشد در رشتهی زیستشناسی- علوم سلولی و مولکولی مطالعهی ساختار، فعالیت چاپرونی و آلرژیزایی کازئینبتای قندی و غیرقندی به کوشش لیلا فردوسی استاد راهنما دکتر رضا یوسفی بهمن 1392 به نام ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1212)

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری اردکان گروه : صنایع دستی عنوان: مطالعه‌ی ساختاری و مضمونی نقش و رنگ در نگاره گذر  سیاوش  از  آتش – از دوره آل اینجو تا قاجار استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1213)

دانشکده مهندسي مکانیک پايان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) مطالعه‌ي عددي سه ‌بعدي انتقال حرارت جابجايي همزمان اجباري و آزاد، در يك كانال مورب به همراه چشمه‌هاي حرارتي به کوشش محمد گل‌بهاري ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1214)

وزارت علوم وتحقیقات و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ دانشكده هنر و معماری پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشتۀ مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی گرایش طراحی پارچه و لباس مطالعۀ نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1216)

فصل اول كليات تحقيق كلـــــــيات 1-1- مقدمه امروزه يكي از مهم‌ترین مسائل در سراسر جهان، تلفات ناشي از تصادفات خودروها با خودروها و يا تصادف با عابر يا با ساير اجسام است. که علاوه بر ادامه مطلب…

By 92, ago